Thực hiện quy trình công tác nhân sự (tái cử) cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

04-06-2020 10:24

Chiều ngày 3/6, để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự (tái cử) Đại hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng TW; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (BCH); thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành, thị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XX của tỉnh. Việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo các bước đảm bảo theo hướng dẫn của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũng như các hướng dẫn của Trung ương về việc tổ chức Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Hội nghị thảo luận, xem xét, cho ý kiến và có những đánh giá khách quan, công tâm để đảm bảo các quy định của Trung ương, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX của tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Tờ trình về thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 2/6, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị rà soát (lần 1) để đánh giá từng trường hợp và xem xét thông qua danh sách các chức danh nói trên theo quy định.

Trên cơ sở danh sách đã được BTV Tỉnh ủy xem xét thông qua ở bước 1, căn cứ các tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, Hội nghị BTV Tỉnh ủy, các đại biểu xem xét, thảo luận và cho ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín đảm bảo đủ các bước theo quy định.

Nguồn: thainguyen.gov.vnTin Ảnh