Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội

15-05-2020 10:15

Ngày 13/5, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 38 của UBND tỉnh để thảo luận nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải pháp khắc phục do ảnh hưởng của dịch Covid - 19; cho ý kiến về một số nội dung báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh.

Dự hội nghị  có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. Theo đó, dịch Covid-19 đã tác động toàn diện đến kinh tế toàn cầu và trong nước. Trong tỉnh, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của nhân dân, gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, những khó khăn, tác động của dịch Covid-19 đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội đã bộc lộ rõ nét, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng trực tiếp, giảm mạnh so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2020 giảm 16,6% so với tháng trước và giảm 29,5% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng các cây hàng năm trong vụ Xuân 2020 đạt khoảng 46,7 nghìn ha, bằng 102,1% kế hoạch nhưng giảm 2,4% so với cùng kỳ ở hầu hết các loại cây trồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 1.736 tỷ đồng, giảm 37,8% so tháng trước, giảm 44,3% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu đạt 2,25 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ. Về tình hình lao động, việc làm chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, một bộ phận công nhân tạm thời nghỉ việc hoặc nghỉ việc luân phiên; nhiều cơ sở kinh doanh cá thể phải đóng cửa do yêu cầu của cách ly xã hội dẫn đến nhu cầu thị trường lao động sụt giảm; tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp của lao động trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng. Tính đến ngày 10/5/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 đợt thiên tai mưa, dông lốc, tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 24,2 tỷ đồng... Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội được duy trì và đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo giữ vững. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện tập trung, quyết liệt theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh; tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND  tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND ngày 12/5/2015 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015-2020. Đồng thời đề xuất,  kiến nghị một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và người dân; một số giải pháp phục hồi du lịch; tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các báo cáo, các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra: Tháng 4 là tháng cách ly xã hội, một số hoạt động sản xuất, dịch vụ, vận tải, du lịch đã tạm dừng…, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu ngân sách của nhà nước. Tuy nhiên,  dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Đó là những tín hiệu tích cực để Thái Nguyên ổn định và phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 .

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và cả năm 2020; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; luôn đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, đồng thời đặt nhiệm vụ phòng chống dịch lên hàng đầu; thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành, các địa phương quyết tâm trong tháng 5 thực hiện xong chế độ hỗ trợ cho các đối tượng; tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội… Đối với ngành Giáo dục, tiếp tục thực hiện cho học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát các nhà trường; tập trung tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh những nội dung đã học từ xa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường ôn tập cho các lớp 9 và lớp 12, đặc biệt là học sinh lớp 12 chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ thi năm 2020 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, theo chỉ đạo của Trung ương. Các ngành, các cấp cần tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa cấp thiết; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức trong thực thi nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành...

Nguồn: thainguyen.gov.vn

 

 Tin Ảnh