Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019: Thái Nguyên xếp hạng thứ 14/63 tỉnh thành trên cả nước

20-05-2020 16:48

Sáng ngày 19/5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR INDEX 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan Hành chính nhà nước năm 2019 (SIPAS 2019). Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.  

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 14 với tổng số 83.01 điểm, tăng 4 bậc so với năm 2018, là 1 trong 43 tỉnh, thành phố thuộc nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90% (Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 90,09%, cuối cùng là tỉnh Bến Tre với kết quả 73,87%).

         Tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 14/63 tỉnh thành cả nước

Trong thời gian gần đây, tỉnh Thái Nguyên liên tiếp có những bước thăng hạng về chỉ số cải cách hành chính. Các chỉ số thành phần của tỉnh Thái Nguyên hầu hết đều được cải thiện, đặc biệt là chỉ số về công tác chỉ đạo, điều hành đạt 94% (đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố), tiếp đến là các chỉ số: Cải cách thủ tục hành chính đạt 91%; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh đạt 89%; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 84%; cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 82%; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 79%; cải cách tài chính công đạt 71%.

Kết quả này đã minh chứng cho những nỗ lực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Để giữ vững và tiếp tục nâng cao thứ hạng về cải cách hành chính trong thời gian tới, tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường rà soát các chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu để đề ra các giải pháp cụ thể, rõ ràng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, khẩn trương đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động, góp phần giải quyết các thủ tục một cách công khai, minh bạch và chuyên nghiệp. Hướng tới kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với trọng tâm là phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp./.Tin Ảnh