Những nông dân làm kinh tế giỏi

Từ nhiều năm nay, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo đã trở thành một phong trào lớn

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2016

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2016

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là...

Thái Nguyên tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài ( FDI)

Ngày 26/10, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà...

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch số 16, Quyết định số 17 ngày 9/5/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương và công văn số 175 ngày 21/9/2016 của Ban nội chính Tỉnh...

Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi và tìm hiểu cải cách hành chính

Sáng ngày 16/9/2016, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức...

Hội nghị đánh giá tiến độ và giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2016

Sáng ngày 7/9/2016, hội nghị Đánh giá tiến độ và giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết...

Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI

Ngày 1-9, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra tình...

HĐND tỉnh vừa thông qua kế hoạch huy động, sử dụng nguồn vốn để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 với tổng...

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn