Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên: Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư công

Nhằm cập nhật, phổ biến các quy định mới của Nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, các văn bản hướng dẫn thi hành và phục vụ cho công tác lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  2021 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên, ngày 17/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Đầu tư công cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hùng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng.

Trong thời gian học, các học viên sẽ được Giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt các chuyên đề như: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; Quy trình quyết định dự án đầu tư công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài nội dung lý thuyết, các học viên được tham gia chuyên mục hỏi – đáp và xử lý tình huống ngay tại lớp học.

Quang cảnh lớp học

Bằng phương pháp giảng dạy khoa học và luôn dành thời gian để thảo luận, giải đáp mọi thắc mắc, đồng thời đưa ra nhiều bài tập tình huống giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức, hiểu rõ Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành, để linh hoạt vận dụng vào trong công tác chuyên môn tại đơn vị có hiệu quả./.Tin Ảnh