Ký kết Hợp đồng thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Ký Phú, huyện Đại Từ

Chiều ngày 4/7/2019, đã diễn ra Hội nghị ký kết Hợp đồng thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giữa UBND huyện Đại Từ và Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư.

Dự án: Điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích 3,9ha, với quy mô dân số dự kiến gần 700 người. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 65,286 tỷ đồng.

Dự án được UBND huyện Đại Từ phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 9091/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch sơ tuyển, hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 9/4/2019; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 27/5/2019. Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư.

Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, UBND huyện Đại Từ (đơn vị được UBND tỉnh uỷ quyền) đã tiến hành ký kết các nội dung hợp đồng dự án với Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Lê Anh Quang - Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tưTin Ảnh