Góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37

Ngày 11-6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Cuộc họp với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh để cho ý kiến, hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 1-7-2004, của Bộ Chính trị (Khóa IX) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 (ảnh).

Tại Cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và  Đầu tư - cơ quan được giao tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 đã báo cáo một số nội dung được Ngành phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa trên cơ sở 2 lần xin ý kiến trước đó. Bao gồm: Việc cập nhật, điều chỉnh lại một số số liệu liên quan đến đặc điểm, tình hình địa phương; các chỉ tiêu phát triển KT-XH; hạn chế, tồn tại, một số phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tới và các ý kiến đề xuất với Trung ương…

Các ý kiến tại Cuộc họp cũng đề cập tới việc cần xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KT-XH nhằm đảm bảo tính xác thực với tình hình thực tiễn của địa phương và bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế; cần đưa bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp FDI; hỗ trợ liên kết vùng, xử lý các vấn đề về môi trường; làm rõ định hướng phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng; định hướng phát triển của các đô thị trung tâm và các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa - du lịch; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp đối với lĩnh vực an ninh - quốc phòng; đồng thời chỉnh sửa văn phong, làm rõ nội hàm một số khái niệm mới và đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong hệ thống các bảng, biểu của dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, đồng thời nhấn mạnh đây là báo cáo hết sức quan trọng, tổng kết giai đoạn 15 năm, trên nhiều lĩnh vực, vì thế cần phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm của từng ngành. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý lại Cuộc họp đã được thống nhất; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh hoàn chỉnh một số nội dung chưa thống nhất vào Dự thảo Báo cáo lần cuối (chậm nhất trong ngày 12-6), cùng với đó xin ý kiến tham gia góp ý của Thường trực HĐND tỉnh trước khi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào các phiên họp tới đây. Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

 

Nguồn: baothainguyen.vn



Tin Ảnh