Ban chỉ đạo PCI tỉnh Thái Nguyên: Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên và đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 18/4, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên và đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo PCI của tỉnh.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao chỉ

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo thường niên về chỉ số PCI năm 2018 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, tỉnh Thái Nguyên nằm trong tốp khá, đạt tổng điểm là 64,24, xếp thứ 18/63 tỉnh thành, tụt 3 bậc và thấp hơn 0,21 điểm so với năm 2017. Tuy nhiên Thái Nguyên vẫn đứng thứ hai trong Bảng xếp hạng Chỉ số PCI các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, sau tỉnh Lào Cai.  

Trong nhóm 10 chỉ số thành phần để chấm điểm về chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên năm 2018 có 6 chỉ số bị giảm điểm, gồm: Chỉ số gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Có 4 chỉ số tăng điểm, gồm: Chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động của chính quyền tỉnh. Tăng điểm mạnh nhất năm 2018 là chỉ số cạnh tranh bình đẳng (tăng từ 5,16 điểm năm 2017 lên 5,8 điểm năm 2018), còn chỉ số giảm điểm nhiều nhất là gia nhập thị trường (giảm từ 7,27 điểm xuống 6,91 điểm).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại như: Nhận thức về chỉ số PCI của một số địa phương, đơn vị, cán bộ viên chức chưa cao; những vấn đề về cơ chế, chính sách, hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cũng như năng lực chuyên môn của một bộ phận công chức khi thi hành công vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI; tập trung cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư theo quy trình một cửa, một cửa liên thông để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất dành cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Thúy Hằng

 Tin Ảnh