Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ Sở đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Hoàng Thái Cương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đồng chí là đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Hoàng Thái Cương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Sở. Các báo cáo và các tham luận tại Hội nghị đã ghi nhận những kết quả tích cực mà Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 trên tất cả các mặt: lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức và xây dựng Đảng; công tác xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Nổi bật trong các kết quả mà Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được là các công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hành động về phân công, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; tham mưu phân bổ kế hoạch các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn nước ngoài năm 2019 trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng Dự thảo Quy định về phân cấp quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh... Cùng với đó là tham mưu quản lý các hoạt động đầu tư từ ngân sách và ngoài ngân sách nhà nước; xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp… Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, các báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm cần chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm năm 2019 với những nội dung chủ yếu như: Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025; triển khai các nội dung lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư, đăng ký kinh doanh…; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Ngô Văn Lâm đánh giá cao và biểu dương những kết quả, những thành tích nổi bật của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao và biểu dương những kết quả, những thành tích nổi bật của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, góp phần tích cực trong công tác xây dựng và phát triển Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đóng góp quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng Đảng ủy và các đảng viên trong Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phát huy những thành công trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, khắc phục và vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao trong năm 2019.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Cương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định với sự cố gắng của toàn Đảng bộ và từng đảng viên, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Nhật MinhTin Ảnh