Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 07/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Trần Xuân Hựu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất lãnh đạo, điều hành các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; tổ chức và đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế xã hội, đầu tư trong nước và nước ngoài, xúc tiến đầu tư, công tác đấu thầu, đăng ký và phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Góp phần thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ XIV đã đề ra.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cải cách hành chính, thu hút vốn đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Các đảng viên bỏ phiếu tại Đại hội

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hựu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí tin tưởng các đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tập trung trí tuệ đóng góp xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Xuân Hựu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, thống nhất thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ tới như: Hàng năm cơ quan và 100% các phòng, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 03 đảng viên mới trở lên; 100% các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Phạm Duy Hùng - Bí thư Đảng bộ khóa II tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Xuân Hựu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XV gồm 03 đồng chí, đồng thời thông qua chương trình hành động và Nghị quyết của Đại hội./.

 Tin Ảnh