Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
51 Thủ tục Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng cơ bản
52 Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng cơ bản
53 Thủ tục Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng cơ bản
54 Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký kinh doanh
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn