Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Đăng ký kinh doanh
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
Trình tự thực hiện

Theo Luật , nghị định, thông tư, quyết định về đăng ký kinh doanh

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

Theo Luật , nghị định, thông tư, quyết định về đăng ký kinh doanh

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015.

Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Lệ phí Theo Luật , nghị định, thông tư, quyết định về đăng ký kinh doanh
Điều kiện thực hiện Theo Luật , nghị định, thông tư, quyết định về đăng ký kinh doanh
Kết quả thực hiện
Mẫu đơn, tờ khai Theo Luật , nghị định, thông tư, quyết định về đăng ký kinh doanh
Căn cứ pháp lý
File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn