Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án ODA
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Bên mời thầu hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.

- Bước 3: Tổ một cửa chuyển hồ sơ tiếp nhận cho Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày làm việc.

- Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian 11 ngày làm việc.

- Bước 5: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày làm việc.

- Bước 6: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra và dự thảo Quyết định trong 03 ngày làm việc.

- Bước 7: Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong 02 ngày làm việc.

- Bước 8: Bộ phận Văn thư tiếp nhận và thông báo Bên mời thầu đến nhận Quyết định phê duyệt trong vòng 01 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bên mời thầu.

+ Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Quyết định phê duyệt Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Bản vẽ thiết kế thi công, dự toán hoặc chứng từ thẩm định giá được duyệt và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

+ Văn bản cho phép thực hiện theo hình thức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu (nếu có).

+ Ý kiến không phản đối của Nhà tài trợ (nếu có).

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí Không có.
Điều kiện thực hiện Không có.
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.                                
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2014 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn ban hành tháng 01/2011 và hướng dẫn đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn ban hành tháng 01/2011 của Ngân hàng Thế giới (WB); Hướng dẫn về mua sắm ban hành tháng 4/2010 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các hướng dẫn của các nhà tài trợ tài trợ khác;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn