Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư

Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).
Lệ phí

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

Điều kiện thực hiện không
Kết quả thực hiện

 

Văn bản cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Mẫu đơn, tờ khai không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn