Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.

-Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Cách thức thực hiện

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

- Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

- Bản sao hợp đồng BCC.

Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức)
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện

- Có hồ sơ hợp lệ;

- Nhà đầu tư nước ngoài là một bên trong hợp đồng BCC.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành theo Mẫu II.6 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu đơn, tờ khai

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành theo Mẫu I.5 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn