Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên về việc ngừng hoạt động.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Cách thức thực hiện

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần hồ sơ

Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ - 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Ngay khi tiếp nhận
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động.
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.

Kết quả thực hiện

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Mẫu đơn, tờ khai Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư) theo Mẫu I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT
Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn