Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.

Cách thức thực hiện

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Thành phần hồ sơ

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện không
Kết quả thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.

Mẫu đơn, tờ khai không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn