Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi đề nghị hiệu đính thông tin tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

-  Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Số lượng hồ sơ - 01 bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư.
Lệ phí không
Điều kiện thực hiện

Đối với dự án đầu tư có yêu cầu cấp lại, hiệu đính thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hiệu đính thông tin) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Mẫu đơn, tờ khai không
Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

File đính kèm
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn