Thông tin dự án đầu tư Thông tin dự án đầu tư

Danh Sách Dự Án

STT Tên dự án Lĩnh vực Ngày ban hành
1 Dự án đầu tư khu dân cư Phú Đại Cát Bất động sản 31/08/2016
2 Dự án đầu tư khu dân cư Thành Đồng Xây dựng 26/11/2016
Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn