Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Vụ đổi mới doanh nghiệp

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2014 Lãnh đạo UBND tỉnh Thái...

Dự án Nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên (xã Thịnh Đức, T.P Thái Nguyên) do Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng số vốn trên 400 tỷ đồng...

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn