Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030

Tin Ảnh