UBND tỉnh triển khai Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội

30-03-2018

Sáng ngày 27/3/2018, tại phòng họp Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.

Những nông dân làm kinh tế giỏi

28-11-2016

Từ nhiều năm nay, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo đã trở thành một phong trào lớn

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2016

28-11-2016

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2016

28-11-2016

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là...

Tin Ảnh