Thông báo về việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID 19

20-04-2020 14:20

Ngày 17/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ra thông báo số 18/TB-ĐKKD về việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Cụ thể tại đâyTin Ảnh