Phân tích, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Thái Nguyên năm 2019

11-05-2020 15:46

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là dự án nghiên cứu được phối hợp thực hiện giữa Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam - UNDP với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được bắt đầu triển khai từ năm 2009. Đây là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam dựa vào cảm nhận và trải nghiệm của người dân khi thực hiện giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước và được tiến hành khảo sát tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công cụ PAPI đo lường 8 nội dung, đó là: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính (TTHC) công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Tổng có 28 chỉ số nội dung thành phần, 120 tiêu chí chính, 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam.

Theo báo cáo, kết quả khảo sát năm 2019 được công bố trực tuyến ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên đạt 43,20 điểm, giảm 2.48 điểm so với năm 2018. Vị trí điểm số các trục nội dung thành phần của tỉnh Thái Nguyên, so sánh trên 8 trục nội dung năm 2019 và 2018 thì có 7 nội dung đều giảm từ 0,1- 0,95 điểm, nội dung công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân đứng tốp 10 tỉnh, thành; các nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cung ứng dịch vụ công nằm trong số những tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất; Về các nội dung Quản trị môi trường tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 63/63 là tỉnh đạt điểm thấp nhất.

Nhận thức ngày càng quan trọng của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), năm 2019 các cấp, các ngành tỉnh Thái Nguyên đã tích cực, xây dựng nhiều giải pháp, hành động quyết liệt triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua kết quả công bố còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí thành phần bị điểm số thấp hoặc điểm số không thay đổi; xuống thứ hạng và có xu hướng giảm điểm.

Để chỉ số PAPI của tỉnh được ổn định và có thứ hạng cao, trong thời gian tới, Sở Nội vụ báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, các cấp, giám sát về việc nâng cao chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các sở, ban, ngành, địa phương bám sát Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng tiêu chí thành phần trong chỉ số PAPI của tỉnh; đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan; duy trì và phát huy những kết quả đạt được đề xuất những giải pháp khắc phục cụ thể, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả đối với chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công. Đồng thời xây dựng phương hướng, giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện một số đề xuất để cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới./.Tin Ảnh