Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu

15-07-2019 08:10

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết mời xem tại đây:Tin Ảnh