Thái Nguyên tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư

29-09-2020

Thái Nguyên là tỉnh trung tâm vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, những lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, bộ máy chính quyền năng động, thân thiện với người dân, doanh nghiệp là môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên.

Tin Ảnh