Tổ chức khóa đào tạo về nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Thực hiện Công văn số 1155/UBND-KT ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức khóa đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng” , dự kiến khóa đào tạo được tổ chức trong 02 ngày 23-24/8/2018 tại Thành phố Thái Nguyên. Lớp học được tổ chức mục đích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới về công tác đấu thầu qua mạng.

Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự khóa học, đăng ký về địa chỉ:

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.654376- Di động: Phạm Hồng Thái: 0983.047.119, Ngô Thu Trang: 0984.100.699

Email: icpc.tn@gmail.com

Chi tiết tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tưTin Ảnh