Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Ngày 30/8/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khai mạc khóa đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng. Dự buổi khai giảng, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ông Phạm Thy Hùng- Giám đốc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia – Cục quản lý Đấu thầu cùng cộng sự. Về phía sở Kế hoạch và Đầu tư có ông Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và hơn 100 học viên là đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh .

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở đã nhấn mạnh lớp đào tạo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu và tiếp tục tăng cường nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đấu thầu, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện  của các nhà đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp.

Quang cảnh khóa học

Tại khóa học, học viên sẽ được các chuyên gia của Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia- Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những nội dung cơ bản và quan trọng của chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng như cách sử dụng hệ thống đấu thầu quốc gia qua mạng; Quy trình đăng ký bên mời thầu / nhà thầu, đăng tải thông tin đấu thầu; Quy trình đấu thầu qua mạng (Các bước như TBMT, bán HSMT, mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu. Hướng dẫn bên mời thầu / nhà thầu chuẩn bị để đấu thầu qua mạng v.v...)

Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề trên Internet, phát huy tối đa tính chủ động của người học, khuyến khích trao đổi với chuyên gia về những tình huống thực tiễn trong đấu thầu mà đơn vị mình gặp phải. Từ đó, phát hiện ra các vấn đề tồn tại và có giải pháp xử lý thích hợp nhất. Bên cạnh đó, khoá học cũng đã từng bước trang bị cho học viên cách làm chủ công nghệ, hệ thống hạ tầng phục vụ đấu thầu sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế; góp phần hình thành đội ngũ làm công tác đấu thầu qua mạng có đủ năng lực về nghiệp vụ, hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng tại đơn vị mình.

Nguồn: TTXTĐTTin Ảnh