Công tác chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Nhằm chuẩn bị tốt cho Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên được tổ chức ngày 26/11/2018, chiều ngày 06/11, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.Đồng chí Nhữ Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi họp

Với vai trò là cầu nối, tập hợp ý kiến và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổng hợp các nội dung đối thoại, chất vấn gửi tới Đoàn Đại biểu quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh. Các nội dung chủ yếu về: Công tác giải phóng mặt bằng; các giải pháp để tháo gỡ khó khăn về tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp nhỏ, các Hợp tác xã; giải pháp của tỉnh để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới; tiến độ triển khai thực hiện các dự án; các chính sách về thuế, vận tải hành khách, Bảo hiểm xã hội…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan rà soát tất cả các câu hỏi của Doanh nghiệp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách và các quy định hiện hành, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quangiải đáp, trả lời các ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệpbằng văn bản gửi vể Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Thúy HằngTin Ảnh