UBND tỉnh Thái Nguyên: Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

26-12-2018 00:00

Ngày 20/12/2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố với sự có mặt của hơn 7.000 đại biểu.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Điểm cầu Thái Nguyên có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành; các cán bộ trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Nội dungHội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2018 gồm  03 chuyên đề: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018-TT/VPCP hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC,thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Chỉ thị số 30/CT-TTgngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công, đặc biệt chú trọng dịch vụ hành chính liên quan đến người dân. Lấy sự hài lòng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của các cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Quang cảnh buổi họp

Các địa phương nghiên cứu bộ phận một cửa,một cửa liên thông áp dụng 4 tại chỗ(tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt hồ sơ, trả kết quả) nhằm thực hiệnthủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện và đúng pháp luật. Đến nay, cả nước có 57/63 địa phương chuyển nhiệm vụ một cửa, một cửa liên thông từ sở Tư pháp, sở Nội vụ về Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 06 trung tâm dịch vụ hành chính công của các tỉnh: Bắc Ninh, Yên Bái, Thái Bình, Quảng Ninh, Đồng Nai và Quảng Nam./.

Nguồn: Văn phòngTin Ảnh