Lễ mở thầu Gói thầu xây lắp công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Hản, xã Tân Đức huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

06-09-2018 00:00

Chiều ngày 20/8/2018 tại Hội trường tầng 4 sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Chủ đầu tư – Sở văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lễ mở thầu gói thầu xây lắp công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Hản, xã Tân Đức huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Đúng 14 giờ 30 phút ngày 20/8/2018, đại diện chủ đầu tư: Ông Trần Cơ Trường – Phó Giám đốc sở văn hóa thể thao và Du lịch tuyên bố đóng thầu gói thầu xây lắp công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Hản, xã Tân Đức huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đồng thời mời đại diện 03 nhà thầu nộp HSĐX đúng quy định (Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tài Lâm; Công ty cổ phần tư vấn quốc tế và xây dựng Hồng Phát; Công ty cổ phần tư vấn thiết bị và xây dựng Việt Bắc) lên kiểm tra niêm phong và ký vào biên bản kiểm tra niêm phong.

           Ngay sau thời điểm đóng thầu đại diện Chủ đầu tư nêu cơ sở pháp lý thực hiện mở thầu. Đúng 14 giờ 45 phút cùng ngày, đại diện bên mời thầu tuyên bố mở thầu. Việc mở thầu và công khai các thông tin trong hồ sơ đề xuất của các nhà thầu được thực hiện theo quy định trước sự chứng kiến của chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu tham dự và đại diện sở kế hoạch và Đầu tư. Các thông tin được ghi vào biên bản mở thầu được đại diện chủ đầu tư, đại diện sở kế hoạch và Đầu tư, các nhà thầu tham dự, tổ tư vấn đấu thầu ký xác nhận.

Đúng 15 giờ 15 phút cùng ngày, lễ mở thầu kết thúc. Lễ mở thầu được diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật trước sự chứng kiến của chủ đầu tư; bên mời thầu; Tổ tư vấn đấu thầu và toàn thể các nhà thầu tham dự.

Gói thầu xây lắp công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Hản, xã Tân Đức huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 với giá gói thầu là 1.492.912.705 đồng; nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;  Phương thức  lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2018; Loại hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

Nguồn: Hoàng Yến - Thanh traTin Ảnh