Ký hợp đồng thực hiện Dự án Điểm dân cư

31-07-2019 00:00

 

Chiều 30-7, đại diện UBND huyện Phú Bình đã ký kết hợp đồng thực hiện Dự án điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương với nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Công nghiệp Phú Bình (ảnh).

Dự án điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương, được triển khai trên địa bàn xã Xuân Phương, là một trong những dự án đầu tiên của huyện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Qua quá trình mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Công nghiệp Phú Bình đã trúng thầu.

Dự án được triển khai có diện tích 3,81ha, quy mô dân số 1.500 người, tổng mức đầu tư là 63,65 tỷ đồng (vốn nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác). Loại hợp đồng Dự án đầu tư có sử dụng đất. Thời gian thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật Dự án là từ quý III/2019 đến quý III/2022. Dự án được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống công trình hạ tầng xã hội, một số công trình nhà ở thuộc phạm vi dự án theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn huy động khác của nhà đầu tư... Từ đó góp phần xây dựng điểm dân cư nông thôn hiện đại, văn minh, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chi tiết của Dự án và phù hợp với quy hoạch tổng thể của huyện Phú Bình, đồng thời đảm bảo ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Nguồn: baothainguyen.vnTin Ảnh