Hội nghị rà soát việc thực hiện kết luận kiểm tra của UBND tỉnh đối với các dự án đầu tư thuộc diện kiểm tra đợt 1

04-09-2018 00:00

Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị do đồng chí Nhữ Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh để nghe báo cáo tiến độ, kết quả xử lý các dự án theo kết luận kiểm tra các dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (đợt 1).

Quang cảnh buổi họp 

Đoàn kiểm tra dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) được thành lập tại Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh, đoàn kiểm tra đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra đối với 97 dự án. Tháng 9/2017, trên cơ sở báo cáo của đoàn kiểm tra, UBND tỉnh đã ban hành kết luận kiểm tra đối với các dự án thuộc diện kiểm tra đợt 1, trong đó:

- 23 dự án kết luận yêu cầu thu hồi dự án, hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư dự án. Đến nay, các dự án này đã được xử lý dứt điểm, thu hồi và cấp cho nhà đầu tư khác hoặc đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư.

- Các dự án còn lại được UBND tỉnh kết luận cho tiếp tục thực hiện nhưng có kèm theo các điều kiện như: phải hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các cam kết khác... Đối với các dự án này, Tổ công tác theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 do UBND tỉnh thành lập để triển khai kết luận kiểm tra của UBND tỉnh đã thực hiện hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện kết luận kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện kết luận, có nhà đầu tư vì lý do khách quan lẫn chủ quan xin thôi không thực hiện dự án, một số nhà đầu tư không thực hiện theo kết luận kiểm tra của UBND tỉnh… Vì vậy, để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhằm giải quyết dứt điểm các dự án trên, tạo môi trường thuận lợi, công bằng giữa các nhà đầu tư trong việc thu hút và thực hiện các dự án đầu tư, Tổ công tác theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 tiếp tục đề xuất chủ trương thu hồi dự án, hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trên.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện kết luận kiểm tra của UBND tỉnh và rà soát, báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các dự án không thực hiện theo kết luận kiểm tra cho UBND tỉnh, định kỳ 3 tháng/lần.Tin Ảnh