Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ Quan

Di Động

1

Nguyễn Linh

Giám đốc

 3.855.713

  0913.286.324

2

Đào Duy Anh

Phó Giám đốc

      3.858.613        0904.062.707

3

Đặng Văn Huy

Phó Giám đốc       3.759.876        0917.797.777

4

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Giám đốc

 3.652.226

  0936.667.688

 

Văn Phòng Sở

 

3.855.688

 

5

Nguyễn Công Việt

Chánh Văn phòng

3.855.734

0947.797.999

6

Hoàng Thị Phương Mai

Phó CVP kiêm Kế toán

3.752.601

0989.506.222

7

Vũ Thành Công

Lái xe

 

0983.599.126

8

Dương Thị Việt Yến

Văn thư

3.855.688

0983.686.271

9

Nguyễn Thị Thu Hiền

Công vụ

 

0943.883.338

10

Trương Vũ Bình

Chuyên viên

 

0888.136.888

11

Ngô Thị Thúy Hằng Chuyên viên         0986.012.034

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

 

3.857.840

 

12

Trương Công Dương

Trưởng phòng

 

0913.344.599

13

Nguyễn Hồng Quang

Phó trưởng phòng

 

0915.321.090

14

Lưu Thị Mai Lan

Chuyên viên

 

0984.137.886

15

Nguyễn Nhật Minh

Chuyên viên

 

0988.210.475

16

Nguyễn Thị Anh Thư

Chuyên viên   0915.202.930

 

Phòng Kinh tế ngành

 

3.657.221

 

17

Nguyễn Thị Kim Cúc

Trưởng phòng

3.657.221

0945.289.222

18 Trần Lưu Thành Phó Trưởng Phòng   0982532881

19

Nguyễn Thị Thụy

Chuyên viên

3.857.541

0912.896.409

    20

Lê Ngọc Thanh

Chuyên viên

3.857.541

0916.278.188

    21 Nguyễn Mạnh Trung Chuyên viên         0974.088.022

 

Thanh Tra Sở

 

3.854.445

 

22

Ma Đức Thuận

Chánh thanh tra

 

01676.515.244

23

Hoàng Yến

Thanh tra viên

 

0988.905.144

    24 Đặng Hoàn Thanh tra viên          0983 886 707

 

Phòng Kinh tế đối ngoại

 

3.854.211

 

25

Đông Thị Minh Nhung

Phó trưởng phòng

 

0986.703.709

26

Nguyễn Thị Hồng Thư

Chuyên viên

 

0974.518.434

27 Phạm Hồng Minh Chuyên Viên   0949.119.669

 

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân      

28

Vũ Hà

Phó Trưởng phòng

3.657.318

0919.829.596

29

Đỗ Thị Lan Nhung

Chuyên viên

 

0974.898.862

 

Phòng Khoa giáo văn xã

 

3.857.841

 

30

Dương Phương Hoa

Trưởng phòng

3.857.841

0979.823.482

31

Hoàng Ngọc Hiệp

Phó trưởng phòng

3.657.218

0912.805.385

32

Hoàng Thị Ánh Vân

Chuyên viên

 

0917.879.276

 

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

 

 

 

33

Mai Ngọc Khanh

Trưởng phòng

 

0913.313.149

34

Trần Ngọc Hưng

Phó trưởng phòng

 

0915.682.682

35

Ngô Thu Trang

Chuyên viên

 

0984.100.699

36

Trần Quốc Hoa

Chuyên viên

 

0989.537.868

37 Bùi Sỹ Tú Chuyên viên         0987.492.888

 

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

 

   
38 Đào Minh Sơn Trưởng phòng   0912.456.678

39

Ninh Văn Đức

Phó Trưởng phòng

3.754.561

0914.558.654

40

Lê Viết Hùng

Chuyên viên

3.657.224

0913.532.930

41 Phạm Thị Mai Hương Phó Trưởng phòng   0915.644.776
42

Trần Thị Thanh Hương

Chuyên viên

3.754.561

0915.647.866

43

Dương Ngọc Thương

Chuyên viên

3.756.561

0916.632.201

44

Dương Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

0987.146.568

45

Trần  Thị Minh Tuyết

Chuyên viên

 

0988.722.699

46 Hoàng Hải Triều Chuyên viên   0916.459.180
47 Đặng Ngọc Thư Chuyên viên   0336.427.889

 

Trung Tâm TV & XTĐT

 

3.654.376

 

48

Chu Văn Khanh

Giám đốc

3.759.605

0913517252

49

Phạm Hồng Thái

Chuyên viên

3.654.376

0983.047.119

50

Phan Doãn Thắng

Chuyên viên

3.656.918

0912.856.286

51

Ma Thị Thu Hương Chuyên viên   0986.660.619

52

Lưu Mạnh Hà

Chuyên viên

 

0915.002.046

53

Nguyễn Văn Quảng

Chuyên viên

 

0912.735.460

54

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nhân viên hợp đồng

 

0943.03.23.53

55

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên

 

0983.970.080

56

Vũ Chiến Thắng

Chuyên viên

 

0989.349.606

57

Phạm Thị Trà Giang

Chuyên viên

 

0982.389.008

58

Vũ Thị Thu Hiền

Nhân viên hợp đồng

 

0916.827.819

59

Hoàng Xuân Cường

Nhân viên hợp đồng

 

0973.850.886

60

Nguyễn Thị Hương Quỳnh

Nhân viên hợp đồng

 

0981.888.686

61

Lê Văn Trung

Nhân viên hợp đồng

 

0945.823.717

Tin Ảnh