Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ Quan

Di Động

1

Phạm Duy Hùng

Giám đốc

 3.855.713

  0983.272.069

2

Dương Văn Lộc

Phó Giám đốc

      3.858.613        0912.739.479

3

Đặng Văn Huy

Phó Giám đốc       3.759.876        0917.797.777

4

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Giám đốc

 3.652.226

  0936.667.688

 

Văn Phòng Sở

 

3.855.688

 

5

Nguyễn Công Việt

Chánh Văn phòng

3.855.734

0947.797.999

6

Hoàng Thị Phương Mai

Phó CVP kiêm Kế toán

3.752.601

0989.506.222

7

Vũ Thành Công

Lái xe

 

0983.599.126

8

Dương Thị Việt Yến

Văn thư

3.855.688

0983.686.271

9

Nguyễn Thị Thu Hiền

Công vụ

3.855.688

0943.883.338

10

Trương Vũ Bình

Chuyên viên

3.855.688

 

11

Ngô Thu Trang

Chuyên viên

3.752.601

0984.100.699

12 Nông Văn Tuệ Chuyên Viên   0988.225.222
13 Ngô Thị Thúy Hằng Chuyên viên   0986.012.034

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

 

3.857.840

 

14

Trương Công Dương

Trưởng phòng

 

0913.344.599

15

Nguyễn Hồng Quang

Phó trưởng phòng

 

0915.321.090

16

Lưu Thị Mai Lan

Chuyên viên

 

0984.137.886

17

Nguyễn Nhật Minh

Chuyên viên

 

0988.210.475

18

Phạm Hồng Minh

Chuyên viên   0985.453.434
    19 Nguyễn Thị Anh Thư Chuyên viên   0915.202.930

 

Phòng Kinh tế ngành

 

3.657.221

 

20

Nguyễn Thị Kim Cúc

Trưởng phòng

3.657.221

0945.289.222

21 Trần Lưu Thành Phó Trưởng Phòng   0982532881

22

Nguyễn Thị Thụy

Chuyên viên

3.857.541

0912.896.409

    23

Lê Ngọc Thanh

Chuyên viên

3.857.541

0916.278.188

    24 Nguyễn Mạnh Trung Chuyên viên         0974.088.022

 

Thanh Tra Sở

 

3.854.445

 

25

Ma Đức Thuận

Chánh thanh tra

 

01676.515.244

26

Hoàng Yến

Thanh tra viên

 

0988.905.144

    27 Đặng Hoàn Thanh tra viên          0983 886 707

 

Phòng Kinh tế đối ngoại

 

3.854.211

 

28

Đông Thị Minh Nhung

Phó trưởng phòng

 

0986.703.709

29

Nguyễn Thị Hồng Thư

Chuyên viên

 

0974.518.434

 

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân      

30

Vũ Hà

Phó Trưởng phòng

3.657.318

0919.829.596

31

Đỗ Thị Lan Nhung

Chuyên viên

 

0974.898.862

 

Phòng Khoa giáo văn xã

 

3.857.841

 

32

Dương Phương Hoa

Trưởng phòng

3.857.841

0979.823.482

33

Hoàng Ngọc Hiệp

Phó trưởng phòng

3.657.218

0912.805.385

34

Hoàng Thị Ánh Vân

Chuyên viên

 

0917.879.276

 

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

 

 

 

35

Mai Ngọc Khanh

Trưởng phòng

 

0913.313.149

36

Trần Ngọc Hưng

Phó trưởng phòng

 

0915.682.682

37

Lê Anh Quang

Chuyên viên

 

0336.733.999

38

Trần Quốc Hoa

Chuyên viên

 

0989.537.868

39 Bùi Sỹ Tú Chuyên viên         0987.492.888

 

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

 

   
40 Đào Minh Sơn Trưởng phòng   0912.456.678

41

Ninh Văn Đức

Phó Trưởng phòng

3.754.561

0914.558.654

42

Lê Viết Hùng

Chuyên viên

3.657.224

0913.532.930

43 Phạm Thị Mai Hương Phó Trưởng phòng   0915.644.776
44

Trần Thị Thanh Hương

Chuyên viên

3.754.561

0915.647.866

45

Dương Ngọc Thương

Chuyên viên

3.756.561

0916.632.201

46

Dương Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

0987.146.568

47

Trần  Thị Minh Tuyết

Chuyên viên

 

0988.722.699

48 Hoàng Hải Triều Chuyên viên   0916.459.180

 

Trung Tâm TV & XTĐT

 

3,654,376

 

49

Chu Văn Khanh

Giám đốc

3.759.605

0913517252

50

Phạm Hồng Thái

Chuyên viên

3,654,376

0983.047.119

51

Phan Doãn Thắng

Chuyên viên

3.656.918

0912.856.286

 

       

52

Lưu Mạnh Hà

Chuyên viên

 

0915.002.046

53

Nguyễn Văn Quảng

Chuyên viên

 

0912.735.460

54

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nhân viên hợp đồng

 

0943.03.23.53

55

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên

 

0983.970.080

56

Vũ Chiến Thắng

Chuyên viên

 

0989.349.606

57

Phạm Thị Trà Giang

Chuyên viên

 

0982.389.008

58

Vũ Thị Thu Hiền

Nhân viên hợp đồng

 

0916.827.819

 

       

59

Hoàng Xuân Cường

Nhân viên hợp đồng

 

0973.850.886

60

Nguyễn Thị Hương Quỳnh

Nhân viên hợp đồng

 

0981.888.686

 

       

61

Lê Văn Trung

Nhân viên hợp đồng

 

0945.823.717

Tin Ảnh