Danh bạ Danh bạ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ Quan

Di Động

1

Phạm Duy Hùng

Giám đốc

 3.855.713

  0983.272.069

2

Dương Văn Lộc

Phó Giám đốc

      3.858.613        0912.739.479

3

Đặng Văn Huy

Phó Giám đốc       3.759.876        0917.797.777

4

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Giám đốc

 3.652.226

  0936.667.688

 

Văn Phòng Sở

 

3.855.688

 

5

Nguyễn Công Việt

Chánh Văn phòng

3.855.734

0947.797.999

6

Hoàng Thị Phương Mai

Phó CVP kiêm Kế toán

3.752.601

0989.506.222

7

Hoàng Hải Triều

Chuyên viên

 

0916.459.180

8

Vũ Thành Công

Lái xe

 

0983.599.126

9

Dương Thị Việt Yến

Văn thư

3.855.688

0983.686.271

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

Công vụ

3.855.688

0943.883.338

11

Trương Vũ Bình

Chuyên viên

3.855.688

 

12

Ngô Thu Trang

Chuyên viên

3.752.601

0984.100.699

13 Ngô Thị Thúy Hằng Chuyên viên    

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

 

3.857.840

 

14

Trương Công Dương

Trưởng phòng

 

0913.344.599

15

Nguyễn Hồng Quang

Phó trưởng phòng

 

0915.321.090

16

Lưu Thị Mai Lan

Chuyên viên

 

0984.137.886

17

Nguyễn Nhật Minh

Chuyên viên

 

0988.210.475

18

Phạm Hồng Minh

Chuyên viên   0985.453.434
    19 Nguyễn Thị Anh Thư Chuyên viên   0915.202.930

 

Phòng Kinh tế ngành

 

3.657.221

 

20

Nguyễn Thị Kim Cúc

Trưởng phòng

3.657.221

0945.289.222

21

Nguyễn Thị Thụy

Chuyên viên

3.857.541

0912.896.409

    22

Lê Ngọc Thanh

Chuyên viên

3.857.541

0916.278.188

    23

Hoàng Thị Ánh Vân

Chuyên viên

3.857.541

0917.879.276

    24 Nguyễn Mạnh Trung Chuyên viên         0974.088.022

 

Thanh Tra Sở

 

3.854.445

 

25

Ma Đức Thuận

Chánh thanh tra

 

01676.515.244

26

Hoàng Yến

Thanh tra viên

 

0988.905.144

    27 Đặng Hoàn Thanh tra viên          0983 886 707

 

Phòng Kinh tế đối ngoại

 

3.854.211

 

28

Đào Minh Sơn

Trưởng phòng

 

0912.456.678

29

Đông Thị Minh Nhung

Phó trưởng phòng

 

0986.703.709

30

Nguyễn Thị Hồng Thư

Chuyên viên

 

0974.518.434

 

 

 

 

 

 

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân      

31

Vũ Hà

Phó Trưởng phòng

3.657.318

0919.829.596

32

Đỗ Thị Lan Nhung

Chuyên viên

 

0974.898.862

 

Phòng Khoa giáo văn xã

 

3.857.841

 

33

Dương Phương Hoa

Trưởng phòng

3.857.841

0979.823.482

34

Hoàng Ngọc Hiệp

Phó trưởng phòng

3.657.218

0912.805.385

35

Dương Công Minh

Chuyên viên

3.657.218

0942.942.639

 

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

 

 

 

36

Mai Ngọc Khanh

Trưởng phòng

 

0913.313.149

37

Trần Ngọc Hưng

Phó trưởng phòng

 

0915.682.682

38

Lê Anh Quang

Chuyên viên

 

0336.733.999

39

Trần Quốc Hoa

Chuyên viên

 

0989.537.868

40 Bùi Sỹ Tú Chuyên viên         0987.492.888

 

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh

 

   

41

Ninh Văn Đức

Phó Trưởng phòng

3.754.561

0914.558.654

42

Lê Viết Hùng

Chuyên viên

3.657.224

0913.532.930

43 Phạm Thị Mai Hương Phó Trưởng phòng   0915.644.776
44

Trần Thị Thanh Hương

Chuyên viên

3.754.561

0915.647.866

45

Dương Ngọc Thương

Chuyên viên

3.756.561

0916.632.201

46

Dương Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

0987.146.568

47

Trần  Thị Minh Tuyết

Chuyên viên

 

0988.722.699

 

Trung Tâm TV & XTĐT

 

3,654,376

 

48

Chu Văn Khanh

Giám đốc

3.759.605

0913517252

49

Phạm Hồng Thái

Chuyên viên

3,654,376

0983.047.119

50

Phan Doãn Thắng

Chuyên viên

3.656.918

0912.856.286

 

       

51

Lưu Mạnh Hà

Chuyên viên

 

0915.002.046

52

Nguyễn Văn Quảng

Chuyên viên

 

0912.735.460

53

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nhân viên hợp đồng

 

0943.03.23.53

54

Nguyễn Thị Giang

Chuyên viên

 

0983.970.080

55

Vũ Chiến Thắng

Chuyên viên

 

0989.349.606

56

Phạm Thị Trà Giang

Chuyên viên

 

0982.389.008

57

Vũ Thị Thu Hiền

Nhân viên hợp đồng

 

0916.827.819

 

       

58

Hoàng Xuân Cường

Nhân viên hợp đồng

 

0973.850.886

59

Nguyễn Thị Hương Quỳnh

Nhân viên hợp đồng

 

0981.888.686

 

       

60

Lê Văn Trung

Nhân viên hợp đồng

 

0945.823.717

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn