UBND tỉnh triển khai Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội (30/03/2018)

UBND tỉnh triển khai Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội

Sáng ngày 27/3/2018, tại phòng họp Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.

          Tham dự hội nghị còn có đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

 

         

 

 

 

 

 

 

Text Box: Toàn cảnh Hội nghịTại hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tổng quan nội dung Luật Quy hoạch. Qua đó có thể thấy một số điểm nhấn quan trọng của Luật Quy hoạch, đó là: các ngành, lĩnh vực sẽ được tích hợp trong quy hoạch tổng thể các cấp thông qua quy hoạch quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; tạo ra sự đồng bộ về hệ thống pháp luật trong công tác quy hoạch; tạo ra sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành từ trung ương đến địa phương, tăng cường liên kết vùng.... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được nghe dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch nhằm quy định, hướng dẫn chi tiết một số nội dung liên quan đến lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

          Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu về các vấn đề liên quan, phát sinh khi triển khai Luật Quy hoạch cũng như về dự thảo Nghị định, đồng chí Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch đã giải đáp những thắc mắc, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để nghiên cứu và điều chỉnh dự thảo Nghị định cho phù hợp trước khi ban hành.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các nội dung triển khai. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương tập trung vào một số vấn đề: Rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định; nghiên cứu, phổ biến các nội dung trong Luật Quy hoạch cho các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý để nắm chắc Luật và triển khai trong thời gian tới; Luật Quy hoạch liên quan đến các Luật, Nghị định, thông tư đang chuyển tiếp, vì vậy các ngành cần chủ động phối hợp, đề xuất các nội dung nên dừng lại, các nội dung nên chuyển tiếp; đối với các Luật khác đang triển khai, cần phải bám sát vào Luật Quy hoạch để triển khai trong thời gian tới.

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn