Tổ Biên tập Văn kiện làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư (25/11/2019)

 

Chiều ngày 23-11, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì buổi làm việc của Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với Sở Kế hoạch & Đầu tư để có căn cứ, tài liệu thực tiễn phục vụ công tác biên tập Báo cáo Chính trị (ảnh).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư - nhóm kinh tế đã báo cáo nội dung thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX. Theo đó, đánh giá những thành tựu chủ yếu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020: Ngành công nghiệp có sự phát triển vượt bậc cả về trình độ và quy mô sản xuất; giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng khá, là động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Nông nghiệp có bước phát triển khá. Chương trình nông thôn mới đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp chưa tương xứng; chưa thực sự quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tương xứng với tốc độ phát triển KT-XH của tỉnh; khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm còn nhiều hạn chế; tích tụ, tập trung đất đai, cơ giới hóa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế.

Đối với phần mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm kỳ 2020-2025, từ dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước nhóm kinh tế cũng đề xuất mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7-8%/năm; cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp, xây dựng (61,7%); dịch vụ (31,2%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (8,7%)... đề xuất chủ đề đại hội; xác định các đột phá phát triển trong giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung đề nghị dự thảo Báo cáo Chính trị phải đánh giá thực chất, phân tích, dự báo bối cảnh chung trong 5 năm tới; bên cạnh việc kết quả đã đạt được, cần phân tích đi sâu vào điểm ngẽn, nút thắt kìm hãm quá trình tăng trưởng của nền kinh tế. Về xây dựng khâu đột phá có ý kiến cho rằng phải xây dựng được sản phẩm đột phá, xây dựng nghị quyết chuyên đề về vấn đề này…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn nhấn mạnh: Việc đánh giá kết quả thực hiện 9 chỉ tiêu chủ yếu so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, mỗi lĩnh vực phải chỉ rõ bản chất nội hàm, những hạn chế, tồn tại; về cơ cấu nền kinh tế, đánh giá rõ vai trò, những đóng góp của các doanh nghiệp FDI vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, phải rà lại kịch bản tăng trưởng để chọn phương án phù hợp nhất; xác định các đột phá phát triển đáp ứng yêu cầu chủ đề đại hội.

 

Nguồn: baothainguyen.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn