Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp năm 2017 (05/04/2017)

Text Box: Quang cảnh cuộc họp thống nhất kế hoạch gặp mặt doanh nghiệp năm 2017

thong nhat ke hoach gap mat doanh nghiep nam 2017Thực hiện  Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về  tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp năm 2017. Theo đó Hội nghị được tổ chức vào lúc 15h00”, ngày 12/4/2017 (thứ Tư). Địa điểm tại Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Palace, Khu dân cư số 2, tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên; dự kiến có trên 350 Đại biểu tham dự hội nghị.

Việc tổ chức Hội nghị với mục đích nhằm công bố Chỉ số PCI tỉnh Thái Nguyên năm 2016; phân tích, đánh giá kết quả, những chỉ số thành phần có điểm số cao, thấp điểm qua đó xây dựng kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ để cải thiện chỉ số PCI trong năm 2017 và những năm tiếp theo;

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng  doanh nghiệp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới;

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các Sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...Tăng cường mối liên hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với chính quyền.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016….

 UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để Hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp.

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn