Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 (04/06/2019)

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức năm 2019

 

 
 
 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau:

 I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;           

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm tuyển dụng

2.1 Vị trí 1: Chuyên viên tổng hợp kinh tế, xã hội 

 - Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, kế toán, quản trị, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Trình độ Ngoại ngữ:  Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương  bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

2.2 Vị trí 2: Chuyên viên Hành chính tổng hợp  

 - Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, kế toán, quản trị, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, tài chính            ngân hàng.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 - Trình độ Ngoại ngữ:  Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương  bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

2.3 Vị trí 3: Chuyên viên Quản trị công sở, hành chính một cửa 

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, quản lý doanh nghiệp, kế toán, quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin 

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 - Trình độ Ngoại ngữ:  Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương  bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

III. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

1.1. Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức (theo mẫu).

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

1.3. Bản sao giấy khai sinh.

1.4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

1.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một vị trí cần tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký hai vị trí cần tuyển dụng hoặc trong hồ sơ khai không trung thực sẽ bị xóa tên trong danh sách dự thi hoặc hủy bỏ kết quả thi.

  Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo Mẫu số 1 kèm theo kế hoạch này) vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách thi). Người đăng ký dự tuyển công chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.  

  * Lưu ý: Trường hợp người đăng ký dự tuyển công chức không trực tiếp nộp Phiếu đăng đăng ký dự tuyển, nhờ người nộp hộ phải làm Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 17/5/2019 đến hết ngày 17/6/2019

3. Nơi  nhận hồ sơ:  Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 18,  đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên; Điện thoại : 02803.855734

IV. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến trong tháng 7/2019 (sẽ có thông báo cụ thể đến từng thí sinh dự thi)./.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn