Quyết định về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018 (05/01/2018)

(Có file chi tiết kèm theo)

qd+3878.+giao+KH+KTXH+nam+2018+tinh+Thai+Nguyen.pdf

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn