LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP NHÀ LỚP HỌC THUỘC DỰ ÁN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 (21/06/2017)

Sáng ngày 19/6/2017, Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ mở thầu gói thầu xây lắp Nhà lớp học thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 do Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Đến tham dự lễ mở thầu có các đồng chí đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí đại diện Trường chính trị tỉnh; Tổ chuyên gia xét thầu và đại diện của 3 nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp trên. Gói thầu thi công xây lắp công trình Nhà lớp học thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 15/10/2012, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 30/5/2017, với tổng giá trị gói thầu là: 17.168.177.948 đồng.

Đúng 9h 00 phút ngày 19/6/2017, đại diện chủ đầu tư: Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên tuyên bố đóng thầu gói thầu xây lắp Nhà lớp học thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015; đồng thời mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT đúng quy định lên kiểm tra niêm phong và ký vào biên bản kiểm tra niêm phong.

Quang cảnh buổi họp

9h 30 phút cùng ngày, đại diện chủ đầu tư nêu cơ sở pháp lý và tuyên bố mở thầu gói thầu xây lắp nhà lớp học trên.

Tham dự gói thầu xây lắp Nhà lớp học gồm 3 nhà thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại BCD; Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển Hồng Phát và Công ty cổ phần tư vấn thiết bị và xây dựng Việt Bắc.

Lễ mở thầu rộng rãi diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định trước sự chứng kiến của đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường chính trị tỉnh, và toàn thể các nhà thầu.

Đúng 10h 30 phút ngày 19/6/2017, toàn bộ lễ mở thầu kết thúc.

Nguồn: Lê Anh Quang - Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn