LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU SƠ TUYỂN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG THẮNG LỢI KÉO DÀI, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG (GIAI ĐOẠN II) THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CÔNG TƯ (PPP) – HỢP ĐỒNG BT (20/04/2018)

LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU SƠ TUYỂN NHÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG THẮNG LỢI KÉO DÀI, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG (GIAI ĐOẠN II) THEO HÌNH THỨC HỢP TÁC CÔNG TƯ (PPP) – HỢP ĐỒNG BT

 
 


 

Chiều ngày 16/4/2018, UBND thành phố Sông Công tổ chức Lễ mở thầu gói thầu sơ tuyển nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công (giai đoạn II) theo hình thức PPP - Hợp đồng BT.

Đến tham dự lễ mở thầu có các đồng chí đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí đại diện các Phòng, Ban trực thuộc UBND thành phố Sông Công; Tổ chuyên gia xét thầu và đại diện của nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu sơ tuyển nhà đầu.

Đúng 14h 30 phút ngày 16/4/2018, đại diện Bên mời thầu: UBND thành phố Sông Công tuyên bố đóng thầu gói thầu sơ tuyển nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công (giai đoạn II) theo hình thức PPP - Hợp đồng BT; đồng thời mời đại diện nhà thầu nộp Hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST) đúng quy định lên kiểm tra niêm phong và ký vào biên bản kiểm tra niêm phong.

15h 00 phút cùng ngày, đại diện Bên mời thầu nêu cơ sở pháp lý và tuyên bố mở thầu gói thầu sơ tuyển nhà đầu tư trên.

Gói thầu sơ tuyển nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công (giai đoạn II) theo hình thức PPP - Hợp đồng BT có 3 nhà đầu tư mua Hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) là:

- Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty Cổ phần;

- Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp Xây lắp 3;

- Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu.

Tại thời điểm mở thầu, có 01 nhà đầu tư nộp HSDST đúng quy định là Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh Lai Châu.

Lễ mở thầu rộng rãi diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định trước sự chứng kiến của đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Sông Công, và các bên liên quan.

Đúng 16h00 phút ngày 16/4/2018, toàn bộ lễ mở thầu kết thúc.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công (giai đoạn II) theo hình thức PPP - Hợp đồng BT được UBND tỉnh phê duyệt Đề xuất dự án tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 01/9/2017, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 5/3/2018, với chiều dài tuyến L = 2.412m (Điểm đầu tuyến: Km2+183m giao với đường Cách mạng Tháng Tám, thành phố Sông Công; Điểm cuối tuyến: Km4+595m giao với đường Quốc lộ 3 (cũ) tại Km49+700m); diện tích sử dụng đất khoảng 5,065 ha; Chiều rộng nền đường B=21m; Chiều rộng mặt đường B=15m; Chiều rộng vỉa hè Bvh=6m. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018. Dự án được hoàn vốn bằng quỹ đất hai bên đường Thắng Lợi kéo dài để đầu tư khu dân cư, với diện tích 14,7ha đã được UBND thành phố Sông Công phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 14/11/2017.

 

Lê Anh Quang - Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn