Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương (03/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm bổ sung cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, kết nối các doanh nghiệp và định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế. Cụ thể tỉnh đã phát động phong trào thị đua “3 đồng hành, 5 hỗ trợ doanh nghiệp - doanh nhân” và nhiều trương trình cải cách hành chính để thúc đẩy hoạt động sản xuất, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp kinh doanh, phát triển; cùng với đó việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ bao gồm cả những doanh nghiệp nhà nước đang kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường để tạo có hội cho các đơn vị khu vực tư nhân phát triển, cụ thể, đến nay doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý chỉ còn 14 doanh nghiệp đăc thù, đang trong quá trình thoái vốn, hoặc làm thủ tục phá sản, trong đó có 6 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, việc giữ vốn, tái cơ cấu vốn, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước hay chuyển gia sở hữu đều được thực hiện theo đúng quy định. Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã  đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp cận với các nguồn vốn, tín dụng ưu đãi, công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng phục vụ sản xuất …

Quang cảnh buổi họp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các đoàn công tác thanh, kiểm tra của Trung ương khi thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh có kế hoạch trước và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh, đồng thời Trung ương sớm có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp; ban hành cơ chế, hướng dẫn địa phương trong việc thu hồi các dự án chậm tiến độ.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn