Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống đê hai bờ sông Cầu. (03/03/2017)

Các Dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu, đê bờ tả sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên do Liên danh Tập đoàn Phúc Lộc; Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&G làm chủ đầu tư; với mục tiêu chỉnh trị sông Cầu đảm bảo an toàn phòng chống lũ cho khu vực 2 bên bờ sông Cầu, thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và khôi phục khả năng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực xây dựng kè bờ hữu sông Cầu phần đoạn từ Km2+100 đến Km2+525 và thi công trường đứng để bảo vệ đê, xây dựng đê đến cao trình đáy móng đường giao thông. Cùng với đó, chủ đầu tư và thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục phối hợp thực hiện các thủ tục để hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nằm trong vùng dự án bị ảnh hưởng.

Sau khi nghe báo cáo và đi kiểm tra thực địa, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên cần tích cực phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đề nghị chủ đầu tư cần tăng cường, tập trung nguồn lực, tranh thủ có mặt bằng sạch đến đâu triển khai ngay đến đó. Về phía tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị liên quan triển khai đẩy nhanh tiến độ các Dự án, góp phần tạo cảnh quan, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp để vừa đảm bảo chống lũ, đồng thời khai thác lĩnh vực du lịch, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn