Hội thảo khoa học: “Thái Nguyên - Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo” (29/10/2019)

Ngày 28/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học "Thái Nguyên - Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo" nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tiếp tục triển khai nhiệm vụ cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo tại địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự Hội thảo có Đồng chí Nguyễn Ngọc Song, Phó Giám đốc Học viện Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu được các chuyên gia của Học viện Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo trình bày 2 chuyên đề: "Giới thiệu những khái niệm chung về đổi mới sáng tạo; hệ thống, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, kết quả của Việt Nam" và "Nghị quyết của Chính phủ về các chỉ số đổi mới sáng tạo, nhiệm vụ của các địa phương".

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) là bộ công cụ đánh giá xếp hạng năng lực đổi mới sáng tạo của các quốc gia, được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp với Viện INSEAD, Pháp và Đại học Cornell (Mỹ) thực hiện. Năm 2019, Việt Nam có 21 nhóm chỉ số và 80 tiểu chỉ số, chia thành 7 trụ cột chính, trong đó 5 trụ cột đầu vào (thể chế vĩ mô, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, thị trường và môi trường kinh doanh), 2 trụ cột đầu ra (sản phẩm tri thức và công nghệ, sản phẩm sáng tạo). 

Theo báo cáo được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2019 tiếp tục được cải thiện vị trí, xếp thứ 42/129 quốc gia được xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2018 và vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và vươn lên đứng thứ 3 trong khối ASEAN sau Singapore và Malaysia.

Những năm qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Thái Nguyên đã có bước tiến bộ, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp được triển khai, mang lại hiệu quả và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động hợp tác, nghiên cứu triển khai, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ được quan tâm thực hiện.

Có thể nói, đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hoá. Đổi mới sáng tạo được xem là động lực trọng yếu của tăng trưởng và nền kinh tế vững chắc. Để tiếp tục cải thiện thứ hạng trong chỉ số GII bền vững của Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng cần tiếp tục chú trọng cả các yếu tố đầu vào của đổi mới sáng tạo, trong đó, đặc biệt lưu ý cải thiện các nhóm chỉ số về hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng các quy định pháp luật, nâng cao chất lượng lực lượng lao động./.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn