Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (14/08/2017)

Sáng 11/8, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Anh Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5. Trong đó tập trung vào 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế, có ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, giải phóng nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo yêu cầu cấp ủy Đảng, ban lãnh đạo cùng toàn thể cơ quan  tiếp tục nghiên cứu, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã chỉ trõ trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan để thực hiện hiệu quả theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn