HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản lĩnh vực giáo dục đào tạo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (29/05/2017)

Chiều ngày 26/5, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2011 - 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với

Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất tiêu chí phòng học tạm, phòng học xuống cấp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trong giai đoạn 2011 - 2016, các ngành và các địa phương đã tập trung chỉ đạo mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cấp trường, với tổng mức đầu tư trên 1.240 tỷ đồng; số trường đạt chuẩn là trên 367 trường; số phòng học được đầu tư xây dựng đạt trên 1.310 phòng… Công tác giám sát đầu tư và giám sát thi công xây dựng các công trình được các ngành, địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật. Các chủ đầu tư ngoài việc thuê nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện chủ đạo công tác giám sát thi công xây dựng thì các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án còn bố trí cán bộ phụ trách giám sát phối hợp cùng Ban Giám sát cộng đồng tại các địa phương nơi có công trình đầu tư để cùng giám sát chất lượng thi công. Qua kết quả kiểm tra của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhìn chung công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2011 - 2016, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, các dự án vi phạm về thủ tục đầu tư chiếm tỷ trọng nhỏ, lỗi vi phạm chủ yếu là do yếu tố khách quan mang lại; sau các cuộc thanh, kiểm tra, các kiến nghị, yêu cầu của các đoàn thanh tra, kiểm tra đều được nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Để làm rõ hơn những kết quả công tác giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản lĩnh vực giáo dục đào tạo, tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi một số nội dung liên quan như: Đánh giá tình hình phân bổ nguồn vốn, cân đối nguồn lực để tập trung cho phát triển ngành giáo dục; tình hình các phòng giáo dục làm chủ dự án là không đúng chức năng, ảnh hưởng nhiều đến công việc chuyên môn; việc triển khai giám sát đầu tư tại cộng đồng và việc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh, kiểm tra; đánh giá công tác quản lý nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2016 có đạt hiệu quả không; xem xét có hình thức giám sát, quản lý việc đầu tư xây dựng có hiệu quả để tránh thất thoát; giám sát việc cấp đất để xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo tại các khu dân cư mới…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các danh mục, số lượng về phòng học tạm, phòng học xuống cấp, phòng học thiếu, phòng học phải bố trí học 2 ca; thống nhất tiêu chí phòng học tạm, phòng học xuống cấp để có kế hoạch ưu tiên, có cơ sở bố trí kinh phí tục đầu tư xây dựng mới, nâng cấp phòng, lớp học trong thời gian tới. 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn