Danh mục TTHC lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (15/07/2019)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chi tiết mời xem tại đây:

 

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn