Mời gửi ý kiến, kiến nghị cho Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (02/07/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Nhằm tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng, công khai, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; đồng thời nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh có những giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công Thương dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2019 vào tháng 7 năm 2019.

Để kịp thời chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai lấy ý kiến của các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến các cơ chế, chính sách, các hoạt động đầu tư, sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ý kiến của các đơn vị, doanh nghiệp xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên trước ngày 10/7/2019 bằng văn bản và qua địa chỉ email: trieuhh86@gmail.com, số điện thoại liên hệ, ông Nguyễn Công Việt 0947797999 hoặc ông Hoàng Hải Triều 0916459180 để tổng hợp, chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

Trân trọng đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm, phối hợp.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn