Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh Thái Nguyên bắt đầu từ tháng 4/2017 (03/04/2017)

Ngày 3/4, cùng với các cơ quan, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo công tác Giải phóng mặt bằng tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tuần đầu tiên của tháng 4/2017. Dự Lễ chào cờ có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 6 cơ quan.

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 30/12/2016 của Tỉnh uỷ Thái Nguyên, về thực hiện thí điểm trong 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 3/2017) việc chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ 2 đầu tiên của tháng. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức chào cờ, hát Quốc ca; báo cáo, thông tin tình hình chung của tỉnh trong tháng và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tiếp theo vào các ngày thứ 2 tuần đầu tiên của tháng. Qua đó, mang lại tinh thần, ý thức trách nhiệm cũng như định hướng tư tưởng cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các cơ quan để bắt đầu một tháng làm việc mới hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trong buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ được tổ chức sáng 3/4, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh trong quý I/2017. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới: Tập trung thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo tính kỷ cương quản lý Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực; tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh theo hướng tăng cường chất lượng; tăng cường việc tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị tốt các sự kiện văn hoá, du lịch, các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm của tỉnh và ngày lễ lớn trong năm; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống... 

Như vậy, trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm của những đơn vị làm điểm, bắt đầu từ ngày 3/4/2017, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh sẽ tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai, tuần đầu tiên của tháng. 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn