Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (22/10/2019)

 

Chiều 21-10, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở. Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/10/2019, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 17/5/1979, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký.

Như vậy, hiện Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện đã đủ số lượng 4 người theo quy định, gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

 

Nguồn: baothainguyen.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn